De Nieuwe Werelddoelen 2016-2030

17doelen

Op 27 september 2015 heeft de VN de nieuwe doelen gepresenteerd voor de periode 2016-2030.
Ook Platform Millenniumdoelen Oss is aan de slag met de nieuwe doelen. 
Meer nieuws volgt.