Global Goals doel 1. Geen armoede.

De onbereikbaarheid van armoede

Eén van de doelstelling van stichting Global Goals Oss is dat in 2030 80% van de inwoners van Oss bekend is met de 17 doelen van de door de VN opgestelde Global Goals. En het liefst niet alleen bekend zijn met, maar dat men ook bewust handelt naar deze doelstellingen.

Waarom?

Omdat we een betere toekomst willen zonder armoede, met gelijkheid en gezondheid voor iedereen en een duurzame planeet!

U als inwoner van Oss te bereiken met onze boodschap, is onze grootste uitdaging. Maar dat doen we natuur niet alléén. Ook de afzonderlijke goals en partijen die zich met die goals bezig houden, zullen zich inspannen om u te bereiken.

Goal 1: Geen armoede

Neem goal 1: Geen armoede! In Oss zijn er veel partijen die zich hiermee bezig houden, zoals de Voedselbank Oss, de Kledingbank, stichting Met elkaar, Helpende Handen, Eten over, Bon Appetit, Schuldhulpmaatjes, Quiet community Oss en natuurlijk de gemeente zelf en Ons welzijn. Samen proberen zij het verhaal van Armoede en schulden in Oss in kaart te brengen, de problematiek te verzachten en waar mogelijk structureel op te lossen en nog veel beter zien te voorkomen!

Armoede en bereikbaarheid, dat kan toch niet zo moeilijk zijn?

Nu zullen veel mensen wellicht denken: “Armoede en bereikbaarheid, dat kan toch niet zo moeilijk zijn? Mensen in armoede of schulden vallen toch direct op?” Niets is minder waar. Op leven in armoede of het hebben van schulden rust een groot taboe. De schaamte om niet mee te kunnen doen in onze Westerse ‘rat-race’ is enorm en het gevoel om niet meer mee te kunnen doen of erger nog, om er niet meer toe te doen, is dramatisch. Wist u dat mensen die zich melden bij het loket van Schuldhulpverlening, op dat moment al 5 jaar met deze schuldenproblematiek worstelen? En een beginschuld van een paar duizend euro na 5 jaar al is opgelopen tot gemiddeld 43.000,=? Dat betekent in het algemeen dat zo’n gezin nog 5 jaar in diepe armoede moet leven, met een gemiddeld leefgeld van euro 50 tot 70 per week…

Daarom is het zo belangrijk om mensen in armoede en schuldenproblematiek op tijd te bereiken. Zodat men veel eerder hulp vraagt en daarmee de problemen veel eerder oplost. Want oplossingen zijn er! Het kan ontzettend veel persoonlijk leed voorkomen.

Hoe kun je dan wel mensen bereiken?

Dus kom je tot de essentiële vraag: Hoe kunnen we mensen bereiken? Hoe maken we mensen bewust van het feit dat er een probleem is én ook hulp? Dat brieven niet meer openen een ontkenning is van allebei? In Oss is er op het gebied van armoede en schuldenproblematiek een initiatief ontstaan vanuit de Quiet Community Oss, waarbij ervaringsdeskundigen zelf hun verhaal vertellen. Om anderen te bereiken, bewustwording te creëren én om direct zelf een luisteren oor te bieden. En waar mogelijk mensen met een hulpvraag te begeleiden naar het pad van de oplossingen.

Via filmpjes vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Via Facebook en Instagram proberen we de mensen te bereiken. Via de telefoon en whatsapp kan men contact opnemen met deze ervaringsdeskundigen.

Laat je helpen – Quiet