11 Duurzame steden en gemeenschappen

MAAK STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM.


Steden kunnen duurzaam worden als we in de stad de productie, consumptie en innovatie slim organiseren. Dan kan iedereen er goed wonen, werken en leven.

De helft van alle mensen op de wereld woont in de stad en dat worden er steeds meer. Veel steden hebben grote sloppenwijken waar drinkwater, riolering en gezondheid grote problemen zijn.

Wie werkt er aan in de gemeente Oss?
Onze partners zijn:
  • Gemeente Oss
  • Vital Zone Brabant/Oss
  • Duurzaam Leven Oss, burgerinitiatief Tiny Houses Oss
  • Groots klein wonen, burgerinitiatief Tiny Houses Oss
  • Ir. Jacq van der Pas

 

Download hier het logo van Global Goals doel 11

Overzicht van alle Global Goals icoontjes bij elkaar.

MEER WETEN OVER DE VN GOAL 11, LEES HIERONDER MEER

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

De helft van de wereldbevolking, zo’n 3.5 miljard mensen, woont in de stad. En de verwachting is dat dat aantal alleen maar toeneemt: in 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Vrijwel al deze verstedelijking, 95 procent, vindt plaats in ontwikkelingslanden. Helaas bevat die groei van ‘stedelijk gebied’ ook sloppenwijken. Nu wonen er al 823 miljoen mensen in die sloppenwijken, maar dat aantal zal blijven groeien.

Uitdaging van de stad


Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Ondanks het grote aantal mensen dat in de steden woont, bedekken alle steden slechts drie procent van al het landoppervlakte. Toch kunnen de steden een groot verschil maken: ze zijn goed voor zo’n 60 – 80 procent van alle energieconsumptie en zo’n 75 procent van de carbon emissies. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid.

Duurzame steden


Tegelijkertijd heeft de hoge bevolkingsdichtheid in de stad ook voordelen. Zo is het gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten; technologische innovaties breed door te voeren; en minder grondstoffen en energie te gebruiken. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

Global Goals doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen.

Wil je meedoen als bedrijf of organisatie?

Stuur ons dan een mailtje.