13 Klimaatactie

NEEM DRINGEND ACTIE OM KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT TE BESTRIJDEN

Alle landen en alle mensen op aarde hebben te maken met klimaatverandering. De temperatuur van de aarde stijgt snel. Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor. En daardoor ook de verwoesting van de oogsten bij ons en ook in gebieden waar mensen al kwetsbaar zijn.

De uitstoot van broeikasgassen moet fors verminderen. We gaan duurzame energie produceren. We moeten zorgen dat we met gevolgen van klimaatverandering om kunnen gaan.

Wie werkt er aan in de gemeente Oss?
Onze partners zijn:
  • Mikmakkers
  • Groene Engel
  • Ruilwinkel
  • Landerij van Tosse
  • Operatie Steenbreek (gemeente Oss)

 

Download hier het logo van Global Goals doel 13.

Overzicht van alle Global Goals icoontjes bij elkaar.

MEER WETEN OVER DE VN GOAL 13, LEES HIERONDER MEER

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Extreme omstandigheden


Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Dit zorgt ervoor dat het Poolijs smelt en het zeeniveau stijgt. Arme mensen die nu al het meest kwetsbaar zijn, krijgen het eerst met de gevolgen te maken. Vaak zijn zij afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden.

Onder de twee graden


In december werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Global Goals doel 13. Klimaatactie

Wil je meedoen als bedrijf of organisatie?

Stuur ons dan een mailtje.