15 Leven op het land

BEHEER BOSSEN DUURZAAM

LEVEN OP HET LAND

Bossen zijn belangrijk. Ze zorgen voor voedsel en een goed klimaat. Het is het woongebied van veel dieren en mensen. Elk jaar zijn er weer minder bossen. Dat komt omdat de mens veel kapt, en het op aarde droger wordt. Ontbossing leidt tot armoede.

In 2020 moet de ontbossing zijn gestopt. De bossen, moerassen, berggebieden en steppen moeten dan goed beschermd zijn.

BESTRIJD WOESTIJNVORMING EN ACHTERUITGANG VAN DE BODEM-KWALITEIT.
DRAAI HET TERUG EN ROEP HET VERLIES AAN BIODIVERSITEIT EEN HALT TOE.
BESCHERM, HERSTEL EN BEVORDER HET DUURZAAM GEBRUIK VAN ECOSYSTEMEN.

Wie werkt er aan in de gemeente Oss?
Onze partners zijn:
  • Stadse Boeren Oss
  • De Maashorst

 

Download hier het logo van Global Goals doel 15

Overzicht van alle Global Goals icoontjes bij elkaar.

MEER WETEN OVER DE VN GOAL 15, LEES HIERONDER MEER

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land.

Ontbossing


Ontbossing en verwoestijning – veroorzaakt door de mens en klimmaatverandering – vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede. Er wordt actie ondernomen om de bossen te beheren en de verwoestijning aan te vechten.

Zo moet in 2020 de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toenemen. In datzelfde jaar moeten zoetwater- en aardse ecosystemen beschermd worden, met name bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming tegen worden gegaan.

Global Goals doel 15. Leven op het land

Wil je meedoen als bedrijf of organisatie?

Stuur ons dan een mailtje.