16 Vrede, veiligheid en gerechtigheid

In 2030 moet er minder geweld in de wereld zijn. Want zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is ontwikkeling niet goed mogelijk. Kinderen moeten veilig zijn tegen uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Er moet minder corruptie en illegale wapenhandel zijn.

Zo kunnen kinderen veilig naar school. Goed onderwijs, toegang tot informatie en de vrijheid om te zeggen wat je vindt, zorgen voor een veilige toekomst.

VERZEKER TOEGANG TOT JUSTITIE VOOR IEDEREEN.
BEVORDER VREEDZAME EN INCLUSIEVE SAMENLEVINGEN MET HET OOG OP DUURZAME ONTWIKKELING.

CREËER OP ALLE NIVEAUS VERANTWOORDELIJKE EN OPEN INSTELLINGEN.

Wie werkt er aan in de gemeente Oss?
Onze partners zijn:
  • Politie Oss
  • Buurtbemiddeling Oss
  • Gemeente Oss
  • Rechtswinkel Oss
  • Balletschool Dimphy
  • 4 Mei dodenherdenking comité

 

Download hier het logo van Global Goals doel 16.

Overzicht van alle Global Goals icoontjes bij elkaar.

MEER WETEN OVER DE VN GOAL 16, LEES HIERONDER MEER

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens dat zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid bijna geen ontwikkeling mogelijk is. Corruptie, diefstal en belastingontwijking kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Geld dat goed gebruikt kan worden voor armoedebestrijding of om kinderen naar school te laten gaan. En de helft van basisschoolleerlingen in conflictgebieden verlaat school zonder diploma. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

Geweld en corruptie


Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.

Recht


Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden.

Global Goals doel 16. Vrede, veiligheid en gerechtigheid

Wil je meedoen als bedrijf of organisatie?

Stuur ons dan een mailtje.