5 Gender-gelijkheid

BEREIK GENDERGELIJKHEID EN EMPOWERMENT VOOR ALLE MENSEN.

Als iedereen dezelfde rechten heeft, wordt de wereld veiliger en welva-render. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. Maar in de praktijk worden vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld en hebben ze te maken met geweld. Het is belangrijk dat iedereen

evenveel kansen heeft op gezondheid, werk, geld en politieke invloed. Daar zijn nieuw beleid en nieuwe wetten voor nodig.

We willen zorgen dat alle mensen dezelfde rechten hebben, in het hele spectrum van gender.

Wie werkt er aan in de gemeente Oss?
Onze partners zijn:
  • Community Goal 5, werkgroep van het Platform Global Goals Oss
  • Gemeente Oss; Regenboogstad/Roze Stad
  • COC Oss/ Brabant

 

Download hier het logo van Global Goals doel 5.

Overzicht van alle Global Goals icoontjes bij elkaar.

MEER WETEN OVER DE VN GOAL 5, LEES HIERONDER MEER

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit niet voldoende. “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties. Maar in de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en conomische besluitvorming.

 Positie van vrouwen

De positie van meisjes en vrouwen is al flink verbeterd de afgelopen jaren. Zo gingen er in 1990 nog 74 meisjes per 100 jongens naar de basisschool in Zuidelijk Azië, maar in 2012 was dit aantal gelijk. Wereldwijd komen er steeds meer vrouwelijke politici bij. Toch vormen mannelijke politici nog steeds de overgrote meerderheid. En in Noord-Afrika is minder dan een op de vijf betaalde banen, buiten de agrarische sector, van vrouwen.

 Gelijke rechten

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.

Freedom, international day of the girl

What I really want..

Global Goals doel 5. Gendergelijkheid

Wil je meedoen als bedrijf of organisatie?

Stuur ons dan een mailtje.