Eerste cheques uitgereikt vanuit Osse sportakkoord

Ook Global Goals Oss ontving een bijdrage

Op woensdagmiddag ontving Alexander van den Buuse uit handen van wethouder Kees van Geffen een cheque van €250 vanuit het Osse Sportakkoord. Alexander nam de cheque namens Global Goals Oss in ontvangst.

Deze bijdrage zal gebruikt worden voor een platform waarmee hergebruik van materialen word gestimuleert wordt. Stel dat een club enkele attributen wil gaan vervangen, maar ze zijn nog wel bruikbaar, dan zou een andere club die daar behoefte aan heeft deze kunnen overnemen.

Wethouder van Geffen: ‘In het Osse Sportakkoord hebben we ambities afgesproken met ruim 50 organisaties. Ambities die ervoor moeten zorgen dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven. Ik ben blij om te zien hoe deze zes organisaties werken aan deze ambities uit het Sportakkoord. Met het stimuleringsbudget moedigen we ze aan hun idee uit te voeren.’

De cheques werden ook uitgereikt aan de volgende organisaties:                                                             

  • BlinQ: zij organiseren beweegactiviteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dit doen ze samen met partners van het Osse Sportakkoord.
  • LTC VIP: zij organiseren een open sportdag met andere sportaanbieders in Herpen.
  • NLC’03: zij starten Walking Football op voor 60+’ers in Lith en omgeving.
  • Sportraad Ravenstein: zij zetten zich in voor goede sportvoorzieningen in Ravenstein en omliggende dorpen.
  • RKSV Ulysses: zij werken samen met andere sportaanbieders, maatschappelijke partners en buurtbewoners om een vitale vereniging te zijn. Een vitale vereniging is toekomstbestendig en is gericht op de omgeving. Dat betekent dat behalve eigen leden ook buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven welkom zijn.

Vraag ook stimuleringsbudget aan

Bent u al partner van het Osse Sportakkoord en heeft u ook een goed idee dat aansluit bij de ambities van het Osse Sportakkoord? Dan kunt u het stimuleringsbudget van €250 aanvragen. In 2020 geven we (voorlopig) maximaal 25 stimuleringsbudgetten. Meer informatie hierover vindt u op www.sport-expertise-centrum.nl/osse-sportakkoord/partner-worden.  

Wat is het Osse Sportakkoord?

Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationale Sportakoord is in 2018 gesloten door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF).  Bij het Osse Sportakkoord zijn ruim 50 organisaties aangesloten. Van  lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven tot de gemeente.

Global Goals doel 3. Goede gezondheid en welzijn.