Het doel

Missie

Platform Global Goals Oss is een stichting.

‘Als Platform leveren we vanuit de gemeente Oss een bijdrage aan het verwezenlijken van de inclusive Global Goals 2016-2030 (SDG’s) van de VN, zodat de wereld duurzaam en fair zal worden

SDG’s: Sustainable Development Goals
VN:      Verenigde Naties

Terug in de Tijd!

We nemen jullie even terug in de tijd
25 september 2015 New York

De 193 regeringsleiders in de Verenigde Naties namen de 17 goals aan voor de periode 2016-2030.

Er zijn 3 hoofddoelen om dingen voor elkaar te krijgen, in alle landen en voor alle mensen!

  1. Een einde maken aan de extreme armoede!
  2. Gelijkheid en gerechtigheid! voor iedereen op de wereld (recht op eerlijke rechtspraak)
  3. Herstel de klimaatveranderingen!

10 jaar geleden

September 2008 Gebert Lucassen, gemeenteraadslid Groen Links  behaalt een meerderheid in de gemeenteraad en Oss wordt een Millenniumgemeente

Oprichter Lucassen besluit een werkgroep te starten en vraagt uit iedere politieke partij een vertegenwoordiger en ze noemen zich Werkgroep Millenniumdoelen.
Later wordt de werkgroep aangevuld met  vertegenwoordigers uit het maatschappelijk, kerkelijk middenveld.

Mensen van het eerste uur naast Gebert: Joop van Orsouw,  Oscar Janssen, Mari Peters. 

Visie  

De 17 doelen zijn voor de hele wereld en voor alle mensen!

Het Platform Global Goals Oss draagt mee, maakt bewust en ondersteunt in de verantwoordelijkheid die inwoners van de gemeente Oss, organisaties, bedrijven en gemeente op zich willen nemen om de Global Goals te realiseren. 

Plan van aanpak

Het Platform doet dit door verbinding te leggen tussen alle betrokken partijen, omdat zij gelooft in de kracht van de samenwerking en in complementariteit van de betrokken organisaties en haar netwerk. Het Platform bestaat uit vrijwilligers en werkt samen met mensen vanuit verschillende leeftijden en achtergronden op basis van pluriformiteit en overeenkomsten en maximale participatie.

 Het Platform zorgt er via haar netwerk en de samenwerking met de gemeente mede voor dat er meer bewustwording en draagvlak komt bij de Osse bevolking, met de verwachting van gedragsverandering.

 

De sleutel tot succes

is het leggen van verbinding tussen de global goals en de lokale organisaties, doelen en  activiteiten in Oss. 
De Global Goals zijn richtinggevend, waar lokaal de doelen geconcretiseerd worden in organisaties en activiteiten. Bijvoorbeeld: Global Goal 1: einde van armoede wordt in het netwerk van het platform in Oss concreet tot uitwerking gebracht door Met Elkaar Oss (armoedeplatform), de Kleding- en Voedselbank, maar ook door Wereldwinkel Oss, de Ruilwinkel en Particuliere Initiatieven in het netwerk van het platform, met hun projecten in de Derde Wereld en Balkanlanden.  

Inspireren

Het platform wil graag inspireren en iedereen uitnodigen om mee te doen, zodat Oss met al haar kernen een ‘Global Community’ wordt.