Terugkijken inspiratiebijeenkomst Financiële zorgen in tijden van Corona

Op dinsdagavond 21 april organiseerde Stichting Global Goals Oss een online inspiratiebijeenkomst Financiële zorgen in tijden van Corona.

Drie aansprekende sprekers geven vanuit diverse invalshoeken hun kijk op geldzorgen, de armoede en schuldenproblematiek in de anderhalve meter maatschappij. Wat doet dit met mensen? Komen er veel meer mensen in de financiële problemen? Of biedt de Coronacrisis kansen op het gebied van solidariteit en een betere welzijnsmaatschappij

Kees van Geffen is wethouder van de gemeente Oss met o.a. armoedebeleid en schuldenproblematiek in zijn portefeuille. Hij begint de avond met zijn visie op de verwachten financiële problemen ten gevolge van de coronacrisis en welke extra activiteiten de gemeente Oss inzet.


Nadja Jungmann
 is lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht en eigenaar van Social Force. In de afgelopen jaren bouwde ze Social Force tot een begrip in het sociaal domein en de wereld van schuldhulpverlening. In Nederland introduceerde zij de op Harvard ontwikkelde theorie van het effect van schaarste op de hersenen. Zij zal een lezing geven over het effect van stress, welke geldzorgen met zich meebrengen en hoe men hier mee om moet gaan.

Frans Schmit is landelijk bestuurslid van de vereniging Schulphulpmaatje Nederland en voorzitter van de Quiet Community Oss. Hij is mede-initiatief nemer van het onlangs opgezette Mia Vervoort project, een noodfonds voor mensen die door de huidige crisis getroffen zijn. Frans zal ons meenemen over het verloop van het Mia Vervoort project en over de samenwerking tussen gemeente en burgerinitiatieven. Heeft de crisis gevolgen voor deze samenwerking?

Hieronder kun je de bijeenkomst terugkijken. Wanneer je de video in de Youtube-app kijkt, vind je in de beschrijving de tijdcodes van de sprekers. Wanneer je daar op klikt, begint de video bij die spreker. 

Financiële zorgen in tijden van Corona