10 mei in Groene Engel: infoavond Herontwikkeling belastingkantoor

GGO-avond in de Groene Engel: Ontwikkeling belastingkantoor Oss

Op 10 mei zal in de Groene Engel een Global Goals Oss bijeenkomst worden georganiseerd. Een hybride webinar waarbij publiek in de zaal welkom is, maar ook de bijeenkomst online te volgen is.

Marcel Janssen en Lars Drijvers van AM-vastgoed geven aan hoe projectontwikkeling is veranderd in de loop van de jaren. Tegenwoordig wordt er steeds meer rekening gehouden met alle betrokkenen.

Van van der Krabben is Joris Welten aanwezig. Hij geeft aan wat deze manier van ontwikkelen van het belastingkantoor Oss aan de Raadhuislaan kan brengen.

Wij vinden het fijn om te weten hoeveel mensen er komen. Daarom vragen we je aan te melden via email info@globalgoalsoss.nl.

Mocht je niet in staat zijn te komen maar wil je wel de bijeenkomst online volgen? Het is een hybride webinar, dus kijk dan via de link: https://www.youtube.com/watch?v=z6_PImdcY0c

Herontwikkeling Raadhuislaan-Noord

De gemeente Oss heeft gebiedsontwikkelaar AM gekozen voor de ‘Herontwikkeling Raadhuislaan-Noord’ in de stad. Het plan is beoordeeld door een selectiecommissie, een bewonerspanel en het projectteam. De selectiecommissie koos met advies van het bewonerscommissie unaniem voor het plan Linck van AM. Volgens de commissie geeft gebiedsontwikkelaar AM met het plan Linck, naar architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp van KCAP, een uitgebalanceerde visie op de ontwikkeling van de locatie.

Goal 11 staat voor ‘Duurzame steden en gemeenschappen’. De doelstellingen van Global Goals Oss zijn belangrijk voor alle nieuwe ontwikkelingen in Oss, dus ook voor Linck. Hoe is er omgegaan met de belangen van omwonenden? Op welke wijze is aan duurzaamheid gedacht? Samen met de denktank is hier veel aandacht voor geweest bij de ontwikkeling van Linck. Dit maakt Linck Van, Voor en Door Oss. Tijdens de Global Goals Oss bijeenkomst horen we meer over de wijze waarop deze plannen tot stand zijn gekomen.

Iedereen is van harte welkom op dinsdagavond 10 mei om 20:00 uur in de Groene Engel.